FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifreann ar an togra atá san Bille seo.

An Bille um an Octhú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016

Féadfar an Bille a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar 24 Bealtaine 2019, idir 7.00a.m. a chlog ar maidin agus 10.00pm a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil.

Dáilcheantair: Contae Chorcaí