Office of the Returning Officer

Sinead McNamara.

3rd Floor, 6 Lapps Quay,

Cork T12 XHE6

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (021) 4272220

 

 

Date: 04/10/2018

 

Issue of postal voters’ ballot papers, opening of postal voters’ ballot boxes

 and counting of votes and appointment of personation agents

A Chara,

 

 

I hereby give you notice that I shall –

 

1.                  Issue ballot papers to postal voters at The Office of The Returning Officer, 3rd Floor, 6 Lapps Quay, Cork on the 8th day of October 2018 at 11:30 am. You may appoint 2 agents to attend. Their names and addresses should be given in writing to me not later than the time for the commencement of the issue of ballot papers to postal voters.

 

2.                  Open the postal voters’ ballot boxes at Sportlann, Coláiste Choilm, Ballincollig, Co. Cork on the 26th day of October 2018 at 6:30 p.m.  You may appoint 2 agents to attend. Their names and addresses should be sent to me at least two clear working days before polling day.

 

3.                  Begin to count the votes (including adjudication on doubtful ballot papers) at 9 a.m. on the day after the polling day at

Ø  Sportlann, Coláiste Choilm, Ballincollig, Co. Cork for East Cork.

Ø  Culturlann, Coláiste Choilm, Ballincollig, Co. Cork. for Cork North West

Ø  Clonakilty Community Hall, College Grove Clonakilty for Cork South West.

 

The candidate may appoint not more than 2 agents to attend. Their names and addresses should be sent to me at least two clear working days before polling day

           

The name of any personation agent appointed by you and the polling station to which he or she is allocated should also be notified to me at least two clear working days before polling day.

 

Mise le meas,

 

Local Returning Officer

 

To each member of the Dáil for the constituency of East Cork, Cork North West and Cork South West  each member of the Seanad resident in the said constituency; and each authorised officer of an approved body for the purposes of the referendum.

 

Oifig an Cheann Comhairimh

                        Sinead McNamara

          Urlár 3, 6 Lapps Quay

Co. Chorcaí T12 XHE6

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                   Teil: 021-4272220

 

Dáta:    04/10/2018

 

 

Eisiúint páipéar ballóide do vótóirí poist, oscailt boscaí ballóide

na vótóirí poist, agus comhaireamh na vótaíagus ceapadh gníomhairí pearsanta

 

A Chara,

 

Tugaim leis seo fógra duit go ndéanfaidh  mé –

 

1.         Páipéir bhallóide a eisiúint chuig postvótálaithe ag Oifig an Cheann Comhairimh, Urlár 3, 6 Lapps quay. Co Chorcaí ar an 8 lá de Dheireadh Fómhair 2018 ag 11:30 . Féadfaidh tú 2 gníomhaire a cheapadh chun bheith i láthair. Ba chóir a n-ainmneacha agus a seoltaí a thabhairt dom i scríbhinn tráth nach déanaí ná an t-am chun tús a chur le heisiúint páipéar ballóide chuig postvótálaithe.

2.         Na boscaí postbhallóide a oscailt ag Sportlann, Colaiste Choilm, Baile an Choilligh, Co. Chorcaí ar an 26th lá de Deireadh Fómhair 2018 ag 6:30 pm. Féadfaidh tú 2 gníomhaire a cheapadh chun bheith i láthair. Ba chóir a n-ainmneacha agus a seoltaí a chur chugam i scríbhinn dhá lá oibre glan ar a laghad roimh an lá vótaíochta.

 

3.         Tús a chur le comhaireamh na vótaí ag 9 a.m. an lá i ndiaidh an lae vótaíochta ag

Ø  Sportlann, Coláiste Choilm, Baile an Choilligh, Co. Chorcaí do Chorcaí Thoir.

Ø  Culturlann, Coláiste Choilm, Baile an Choilligh, Co. Chorcaí. do Chorcaí Thiar Thuaidh.

Ø  Halla pobail Chloich na Coillte, College Grove Cloich na Coillte do Chorcaí Thiar Theas.

 

            Féadfaidh tú 2 gníomhaire a cheapadh chun bheith i láthair. Ba chóir a n-ainmneacha agus a seoltaí a chur chugam dhá lá oibre glan ar a laghad roimh an lá vótaíochta.

 

Ba chóir ainm aon ghníomhaire pearsanaíochta a bheidh ceaptha agat agus an stáisiún vótaíochta ar a leithroinntear é/í a chur in iúl dom dhá lá oibre glan ar a laghad roimh an lá vótaíochta.  

 

Mise le meas,

 

Ceann Comhairimh Áitiúil

 

Chuig gach aon chomhalta den Dáil le haghaidh dháilcheantar  Chorcaí Thoir, Chorcaí Thiar Thuaidh, Chorcaí Thiar Theas, gach aon chomhalta den Seanad a chónaíonn sa dáilcheantar sin; agus gach aon oifigeach údaraithe de chuid comhlachta cheadaithe chun críocha an reifrinn.